Χαράλαμπος Δεληνταδάκης, Τ.Θ.80638-18510 (P.O.BOX 80638-18510-Greece ), e-mail: b5delidadakis@gmail.com

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"