(Έθνος εναντίον Αγοράς)

 

 
«Πηγή κάθε εξουσίας είναι ουσιαστικά το Έθνος· κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία που εκπεφρασμένα δεν προέρχεται από αυτό»
                                                                                                                            Από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη της Γαλλικής Επανάστασης .


«Το Έθνος είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα»

                                                                                                                                   Ερνέστο Ρενάν


«Το ελληνικό Έθνος, το υπό τη φρικώδη οθωμανικήν δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας κηρύττει σήμερον διά των νομίμων παραστατών του εις εθνικήν συνηγμένην συνέλευσιν ενώπιον θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν»
                                                                                            Από τη διακήρυξη της Επιδαύρου


«πρέπει το κάθε έθνος να είναι ανεξάρτητο και μοναχό του να αποφασίζει την τύχη της χώρας του»
                                                                                                                             Φρίντριχ Ένγκελς


«ήμουν πατριώτης στα τρίσβαθά μου, δεν θα σαμποτάριζα το στρατόπεδό μου»
                                                                                                                                Τζώρτζ Όργουελ


« Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του Έθνους και του Λαού»

                                                                                                                 Από τον όρκο του  ΕΑΜ

« Κάτω το κράτος, ζήτω το έθνος»
                                                                                                                          Αναρχικό σύνθημα

SEEKING   A CENTRAL POLITICAL MEANING
(Nation Against the Market)